Previous Image
Next Image

info heading

info content


Werkwijze

Zo kan een eerstelijnspsycholoog u helpen

Eerstelijnspsychologen  in de Basis-GGZ werken praktisch en oplossingsgericht. Een eerstelijnspsycholoog bespreekt samen met u uw situatie en maakt samen met u een plan om meer greep op uw problemen te gaan krijgen. Hete gaat om een kortdurende behandeling. Vaak zijn vijf tot tien gesprekken voldoende om weer verder te kunnen. Indien nodig of gewenst hebben zij overleg met uw huisarts.

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, waarin u vertelt waar u voor komt. Er wordt samen met u een plan gemaakt om de problemen aan te pakken, en we gaan snel aan de slag om er voor te zorgen dat uw klachten gaan verminderen.

Er wordt gewerkt met behandelvormen waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat deze effectief zijn.

Wanneer er sprake is van hele specifieke en/of ernstige psychische problemen kan er, in overleg met uw huisarts, verwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ. De meeste psychische klachten of stoornissen laten zich echter goed behandelen door de aanpak van een eerstelijns- en of GZ-psycholoog.

Basis GGZ

Vanaf 2014 is er onderscheid tussen de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. De meeste psychische klachten of stoornissen laten zich goed behandelen door de aanpak van een eerstelijns- en of GZ-psycholoog in de Basis GGZ. Wanneer er sprake is van hele specifieke en/of ernstige psychische problemen kan er, in overleg met uw huisarts, verwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ.

De werkwijze van de psycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ is generalistisch, klachtgerichtkortdurend en laagdrempelig.

Generalistisch betekent dat de psycholoog een brede kennis heeft op het gebied van psychische problemen en niet zozeer een specialisatie heeft op één bepaald gebied.

Met klachtgericht wordt bedoeld dat de psycholoog in de eerste plaats ingaat op de klachten die een cliënt op dit moment ondervindt. Er wordt gewerkt aan oplossingen. Doel is dat u handvatten krijgt om uw klachten te laten verminderen.

Kortdurend spreekt voor zich: er wordt nadrukkelijk naar gestreefd de behandeling te beperken. Het aantal gesprekken is gemaximeerd. De wachtlijsten worden daarmee ook kort gehouden.

Laagdrempelig houdt in dat er naar gestreefd wordt de zorg makkelijk en goed bereikbaar te houden voor u.