Previous Image
Next Image

info heading

info content


Aanmelding en intakegesprek

Aanmelding

U maakt een afspraak voor een intakegesprek. Dat kunt u telefonisch doen (0168 482097) of via de e-mail. Bij de aanmelding zal ik u kort informeren over de kosten, en u verwijzen naar de informatie hierover op deze website. Ik maak dan met u een afspraak voor een intakegesprek. Er staat op deze website heel veel informatie.

Intakegesprek

Dit gesprek is bedoeld als een wederzijdse kennismaking. Een begin wordt gemaakt met het verkrijgen van een goed beeld van de problemen waar u alleen niet goed uitkomt.

Vaak krijgt u daarna enkele vragenlijsten mee naar huis, die u thuis op uw gemak kunt beantwoorden. Op basis van de informatie uit deze vragenlijsten en het intakegesprek kan een eerste beeld ontstaan wat er waarschijnlijk aan de hand is (diagnose) en wat er nodig is om uw probleem op te lossen of te doen verminderen (behandelplan).

In het intakegesprek , of in het tweede gesprek komt ook aan de orde wat voor behandeltraject er verwacht wordt dat nodig is, of er sprake is van verzekerde of onverzekerde zorg, zodat u weet wat de behandeling u gaat kosten, en wat u kan verwachten.