Previous Image
Next Image

info heading

info content


Behandeling angststoornissen

Een vroege diagnose en behandeling van een angststoornis is belangrijk. Hoe eerder in het ziekteproces de diagnose wordt gesteld en met de behandeling wordt begonnen, hoe beter de prognose.

Uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectief is in het behandelen van angstklachten. Cognitieve gedragstherapie pakt angstklachten aan bij de bron en bestrijdt niet alleen de symptomen.

U krijgt handvatten om om zelf met uw angst te leren omgaan en er niet meer het slachtoffer er van te zijn. De nadruk zal altijd liggen om zelf greep op uw angstgevoelens te krijgen. In sommige gevallen kan (vaak tijdelijk en/of incidenteel) ondersteuning met medicatie nodig zijn.

Angst wordt veroorzaakt door angstoproepende gedachten. Iemand gaat dan dingen vermijden en dat kan ertoe leiden dat iemand in een negatieve cirkel terecht komt, en de angst alleen maar groter wordt.

In de behandeling zullen we aan de slag gaan om  de automatisch angstoproepende gedachten te gaan herkennen en deze te gaan corrigeren in meer positieve gedachten.  U leert in de behandeling lichamelijke symptomen en denkwijzen als veroorzaker van angst te herkennen om die vervolgens te corrigeren. De volgende stap is dan ion haalbare stappen het vermijdingsgedrag af te gaan bouwen.

U zult huiswerkopdrachten krijgen om hier thuis mee aan de slag te kunnen gaan.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een betrekkelijk nieuwe, kortdurende behandelmethode die bedoeld is om akelige ervaringen te verwerken. Soms kan een eerste paniekaanval zo naar zijn, dat het als een traumatische ervaring gezien kan worden. Of sociaal fobische klachten kunnen samenhangen met pestervaringen. Dan kan EMDR bijdragen in het verminderen van de heftige angst. Lees hier meer over EMDR.