Previous Image
Next Image

info heading

info content


Behandeling chronisch (BC)

Opbouw tarieven  (bron: www.nza.nl) 

Tarief prestatie Behandeling Chronisch (BC) is in 2014 € 1118,97 . In 2015 € 1138,00(zie NZA)

De max. duur max. 753 minuten (directe en indirecte tijd), doorgaans is dat gemiddeld 8 t/m  12 gesprekken.

De gemiddelde zorgzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie. Er is sprake van een laag tot matig risico (er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie of er is wel sprake van een latent gevaarsrisico, maar er staan beschermende factoren tegenover zoals: adequate coping, werk of structurele daginvulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun).

 

Knipsel