Previous Image
Next Image

info heading

info content


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is bij een veelheid van klachten de meest effectieve behandelwijze, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Er wordt gebruik gemaakt van oefeningen en huiswerkafspraken. U leert het verband te zien tussen uw gedachten en uw gevoelens en gedrag. U leert gedachten en gedragingen die niet verder helpen, op te sporen, en te kijken of deze gedachten wel rationeel zijn. Vervolgens leert u meer helpende gedachten te formuleren. De volgende stap is het oefenen met ander gedrag.

Rationele Emotieve Therapie, Mindfulness, Ontspanningsoefeningen en EMDR zijn therapieën die op basis van inzichten uit de cogniteve gedragstherapie zijn ontwikkeld

Onder de buttons links vindt u een introductie van de behandelwijzen en oefeningen die in de praktijk veel gebruikt worden.

Ze zijn bedoeld zodat u zelf aan de slag kunt gaan met zaken in de sessies aan de orde zijn gekomen. Huiswerk en oefeningen blijken van belang te zijn om veranderingen te laten beklijven.
Ga ermee aan de slag, en koppel in de volgende sessie terug hoe dat gegaan is. Op deze wijze gaat u geleidelijk aan stappen maken in het anders leren denken en doen.

(bron oa. www.vgct.nl)

Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen vandien. Met cognitieve gedragstherapie krijgt u inzicht in uw eigen automatische gedachtepatronen. U krijgt daardoor greep op uw gevoelens en gedrag.

Wat leer je met CGT?

  •  zelfoplossend te denken en te handelen.
  •  nadenken over hoe je in het leven staat en wilt staan.
  •  hoe je emotionele problemen kunt aanpakken.
  •  groeien en dat veranderen wat je graag wilt veranderen in je leven.
  •  de oorzaak van je eigen emotionele problemen te ontdekken.
  •  hoe je angst, verdriet, eenzaamheid, onzekerheid, schuldgevoelens, minderwaardigheid, te kort aan zelfvertrouwen, faalangst en schaamte kunt aanpakken.
  •  een beter en gezonder zelfbeeld te ontwikkelen. Hoe je zelfreflectie kunt ontwikkelen.
  •  hoe je je kwaliteiten leert ontdekken en deze in de praktijk kunt om te zetten.

Acceptance and commitment Therapy

In deze vorm van therapie wordt iemand geleerd zich te richten op zaken die men op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van deze therapie is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Elementen uit deze vorm van therapie zullen vaak ook aan de orde komen.