Previous Image
Next Image

info heading

info content


Rationele Emotieve Therapie

De RET (Rationele Emotieve Therapie) is een methode om ongewenst gedrag of emoties van jezelf om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties. Dat houdt in dat je effectiever wordt, door je gedachten (‘ratio’) te veranderen. Het klinkt misschien simpel en de theorie is ook niet zo moeilijk. Maar het kost wel de nodige oefening voor blijvend resultaat.

De basis van de RET is het ABC-model. A staat voor aanleiding (oorzaak, activating event) De B staat voor de bril waardoor je kijkt (belief, overtuiging). De C staat voor consequentie (het gevolg, consequence). De kern van de RET komt erop neer dat niet de gebeurtenis de oorzaak is van je gevoel en gedrag, maar altijd je eigen gedachten. Dat houdt in dat jouw gedrag en emoties niet direct worden bepaald door de situatie, maar door jouw gedachten in en over de situatie. 

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Problemen ontstaan vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

Je raakt niet van streek door gebeurtenissen zelf, maar door de manier waarop je tegen de dingen aankijkt. Het doel van rationeel denken is te leren onjuistheden in je denken te gaan herkennen om zo tot een meer realistische kijk op jezelf en je omgeving te komen. Het is belangrijk te beseffen dat dingen zijn zoals ze zijn en niet zoals je dat graag zou willen.