Previous Image
Next Image

info heading

info content


Veel gemaakte gedachtefouten

Er bestaan 4 soorten gevoelen: De 4 B’s, Blij, Boos, Bang en Bedroefd.

Als je blij bent is dat geen probleem. De gevoelens Boos, Bang en Bedroefd zijn voor veel mensen wel een probleem.

Je hebt in de introductie gelezen en geleerd dat deze gevoelens dus altijd door je gedachten veroorzaakt worden, en nooit door de gebeurtenissen, hoe vervelend die ook kunnen zijn. De volgende gedachtefouten worden dan altijd gemaakt

Gedachtefout als je je boos (boos, gefrustreerd, onbegrepen ed.) voelt

Als je boos bent, heb je altijd gedacht ‘Die ander MOET dat niet doen’ , of ‘Die ander MOET dat po mijn manier doen”. Je zult hier vast de bovengenoemde gedachtefout ‘Moeten’ in herkennen. Moeten: je legt jezelf en anderen eisen op, terwijl het meestal om keuzes gaat!

De rationele gedachte is hier dan ook:

Die ander bepaalt zelf wat hij/zij doet. Hij/zij moet helemaal niets. Ik heb daar niets over te zeggen. Ik kan daarover besluiten om dat niet erg te vinden. En als ik besluit om dat toch erg vervelend te vinden, dan kan ik de ander alleen vriendelijk/dringend verzoeken om het anders te doen. (lees meer over hoe je dat dan kunt vragen op de pagina ‘Communiceren’

 

Gedachtefout als je je bang (zenuwachtig, gespannen, angstig, onzeker ed.) voelt

Als je bang bent, heb je altijd een angstoproepende gedachte gehad. Die gedachte veroorzaakt je angst, en – opnieuw – nooit de gebeurtenis of situatie waarin je je bevindt.

Voorbeelden:

  •  ‘Oh jee, er gaat iets ergs gebeuren’ ( → angst)
  • ‘Oh jee, die ander vindt mij niet okay’ ( → onzekerheid, sociale angst)
  • ‘Oh jee, ik doe het niet goed’ ( → onzekerheid en faalangst)

Voorbeelden van rationele gedachten zijn dan:

  •  ‘De kans dat er iets ergs gaat gebeuren is klein, en als het gebeurt is dat te overkomen’ ( → rustiger)
  • ‘Ik ben een aardig persoon, die ander zal dat mogelijk ook wel vinden, en als dat niet zo is, jammer dan, er zijn genoeg mensen die me wel aardig vinden. ( → rustiger)
  • ‘Dat en dat doe ik allemaal goed. Ik doe mijn best. Ik heb het goed geleerd. ( → rustiger)