Previous Image
Next Image

info heading

info content


De behandeling

Na het intakegesprek volgt de de behandelfase. De (huidige)problemen worden in kaart gebracht. Samen met u wordt gezocht naar manieren om uw problemen/klachten beter hanteerbaar te maken. Soms krijgt u tussen de zittingen opdrachten mee naar huis om gericht aan uw problemen te werken waardoor de effectiviteit van de begeleiding toeneemt. Op deze manier kunt u nieuwe vaardigheden eigen maken.

Na een paar gesprekken is het de bedoeling dat u meer grip krijgt op uw klachten en beter weet hoe hier mee om te gaan. In een tussentijdse evaluatie wordt gekeken of u voldoende heeft aan het traject dat is ingezet, of dat er nog andere dingen nodig zijn of aan de orde zouden moeten komen.

De laatste fase is de afsluitingsfase: bij voldoende verbetering bespreekt de eerstelijns psycholoog met u hoe de behandeling het beste afgerond kan worden. Zo kan het prettig zijn om nog een aantal ‘vinger aan de pols’ zittingen met elkaar af te spreken om de kans op terugval te verkleinen.

In een eerstelijnspraktijk is er altijd sprake van een kortdurende hulpverlening. In de meeste gevallen betekent dat dat 5 tot 10 gesprekken voldoende zijn. Als het gaat om problemen waarvoor specialistische of langdurige hulpverlening nodig is dan wordt, in overleg met u, en eventueel uw huisarts, doorverwezen naar een hulpverlener in de gespecialiseerde GGZ (voorheen 2e lijn genoemd). U heeft altijd een verwijskaart van uw huisarts hiervoor nodig.

Behandelvormen

Er wordt vooral gewerkt met behandelmethodes waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat deze effectief zijn, zoals de cognitieve gedragstherapie  en EMDR, en die veelal ook beschreven zijn in de richtlijnen voor de GGZ.

Uitgangspunt bij de behandeling is dat u handvatten krijgt om in het hier-en-nu beter om te gaan met de dingen waar u vooral last van heeft.

Waar nodig zullen verbanden gelegd worden waar klachten vandaan komen, de nadruk zal vooral liggen in het leren er op zo’n manier mee om te gaan, dat u daar minder last van gaat hebben.