Previous Image
Next Image

info heading

info content


Mindfulness

(bron tekst: Universiteit Leiden www.leidenuniv.nl)

Er zijn veel aanwijzingen dat aandacht voor alledaagse ervaringen en ‘mindfulness’ samenhangen met persoonlijk welzijn. Mindfulness wordt op vele manieren beschreven, maar in al die beschrijvingen worden aandacht en een houding van niet beoordelende acceptatie genoemd. Eenvoudig gezegd: aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder oordelen wordt mindfulness genoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden en dat mindfulness te leren is. Maar wat is nu eigenlijk mindfulness en hoe kan je dat leren?

Waarschijnlijk ken je wel momenten waarop je zonder al te veel oordelen met je aandacht in het hier en nu bent. Naar muziek luisteren of muziek maken, intensief studeren, aandachtig iets proeven, hardlopen en, waarom ook niet genoemd, samen met iemand naar de ondergaande zon kijken, het kunnen alle ervaringen zijn waarbij je aandachtig waarneemt wat er op dan moment plaatsvindt en waarbij het niet anders hoeft. Het is zo wel goed.

Alleen maar luisteren, musiceren, studeren, proeven, lopen, met iemand zijn, zonder al te veel te denken aan ‘Straks moet ik …’, of ‘Een ijsje is toch lekkerder’ (en andere oordelen), of wat voor zorgelijke en afleidende gedachten ook, dat zou je mindfulness kunnen noemen. En als die gedachten en oordelen in je opkomen, dan kan je ze op zo’n moment ook weer laten vertrekken. Dat kunnen ervaren is goed voor het persoonlijke welbevinden. Met oefenen is deze vaardigheid te leren.

 Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid in aandacht en houding en die is te leren! Daar is tijd en oefening voor nodig en vooral een houding van niet oordelende observatie, die bevordert dat je leert uit wat je meemaakt. Als je bijvoorbeeld tijdens het oefenen merkt dat je aan iets anders denkt, merk dat dan op zonder dat te veroordelen (‘Stom dat ik daar aan denk, want ik moet nu oefenen’). En als je merkt dat je dat toch doet, observeer dat zonder dat je jezelf weer opnieuw veroordeelt (‘Ik moet niet negatief oordelen, want ik moet alles accepteren’). Het zal duidelijk zijn dat ‘Ik mag aan niets denken, want ik moet mindful zijn’ een onmogelijke opdracht aan jezelf is waarmee je jezelf alleen maar kwelt. Probeer steeds weer een houding te vinden waarbij je accepteert wat de sensaties, gevoelens en gedachten in jezelf zijn. Met openheid en acceptatie leer je beter aandacht te hebben voor wat zich in jou en anderen afspeelt.

Trainingen

Er worden op verschillende plaatsen in de regio trainingen aangeboden:

  • Made: Frank Annee: Praktijk Doxas,Made: 0162 681000 of per e-mail: f.annee@doxas.nl;
  • Oosterhout: Juncker Terzijde is een praktijk voor oa.  mindfulness. Meer info www.junckerterzijde.nl
  • Breda: Centrum ‘het Zuiderlicht’, meer info
  • Training voor cliënten die deelnemen aan het Zorrooproject. Lees hier meer over het cursusaanbod
  • ЯZIJN Training & Coaching

Oefeningen om zelf te doen

  • Heeft u een smartphone, dan kunt u deze app downloaden
  • Op de website MBCT trainingen vindt u meer oefeningen, en tips voor boeken over mindfulness.
  • Kijk ook eens op de website www.impliciet.eu
  • Op de website van Bettina Heddes vindt u ook veel gratis te downloaden mindfulness-oefeningen
  • Klik hier voor een aantal mindfulness oefeningen voor thuis

Meditatieoefening

Ga rustig zitten, sluit je ogen en ga met je aandacht naar je ademhaling, adem rustig in en uit, verander je ademhaling niet, maar wordt je enkel gewaar ervan. Ga vervolgens rustig je lichaam langs van topmost teen, neem waar wat je voelt, sensaties, temperatuur , spanning of juist ontspanning. Zonder oordeel. En zeg dan tegen jezelf, “ik heb een lichaam, en ik ben meer dan mijn lichaam.

Vervolgens ga je met je aandacht naar je gevoelens, welke gaan er op dit moment door je heen, word je gewaar ervan, neem er even de tijd voor en zeg dan tegen jezelf “ik heb een lichaam en ik ben meer dan mijn lichaam”.

Daarna ga je met je aandacht naar je gedachten. Word je bewast welke gedachten er door je heen gaan, neem er even de tijd voor en zeg dan tegen jezelf:

“ik heb gedachten en ik ben meer dan mijn gedachten”.

Ik ben een centum van puur zelfbewustzijn, liefde en wil.

Ik ben een centum van puur zelfbewustzijn, liefde en wil.

en open daarna rustig je ogen.