Previous Image
Next Image

info heading

info content


Contractvrij werken

Ik heb geen contracten omdat ik uitdrukkelijk onafhankelijk wil werken, en niet gebonden wil zijn aan eisen die zorgverzekeraars stellen. Steeds meer zorgverleners maken deze keuze. Zorgverzekeraars stellen vaak het economische belang voorop, in plaats van kwaliteit en goede zorg. Ik stel goede zorg voorop en wil u een zo’n goed mogelijke behandeling kunnen bieden, zonder gebonden te zijn aan eisen die in een contract door de zorgverzekeraar gesteld worden.

In de geestelijke gezondheidszorg zijn economische overwegingen steeds meer bepalend geworden. Zo bepalend dat er voor de inhoud van het vak steeds minder ruimte is. Om misverstanden te voorkomen: ik ben een groot voorstander van kostenbewust werken. Als zorgverlener aanvaard ik de plicht zo goed mogelijke zorg te leveren op de meest efficiënte wijze. Ik ben echter van mening dat niet de zorgverzekeraar kan bepalen hoe uw zorg er uit moet zien.

Zonder contracten ben ik vrij om cliënten aan te nemen, ik ben niet gebonden aan een omzetplafond, ik hoef uw behandeling niet korter te maken dan nodig is. Ik kan zo vasthouden aan mijn professionele zelfstandigheid en geheimhoudingsplicht en uw recht op privacy zodoende optimaal garanderen.

Zorgverzekeraars zullen u mogelijk wijzen op de psychologen die bij hun onder contract staan. Meestal vertellen zij er niet bij dat de meerkosten bij een niet gecontracteerde psycholoog vaak ook uiteindelijk meevallen. U moet immers altijd het eigen risico betalen, en u heeft recht op minimaal 75% teruggave door uw zorgverzekeraar.

Verder is het zo dat psychologen die zonder contracten kunnen werken concurreren op kwaliteit, en niet op geld. Zij hebben vaak een uitstekende kwaliteit. Zij kunnen immers het hoofd boven water houden, omdat zij bekend staan als kwalitatief goede psychologen. Zie ook de beoordeling over mij op Zorgkaart Nederland. In de afgelopen jaren was dat een 9,5 !

Voor meer informatie www.zorgvoorkwaliteit.nu en www.contractvrijepsycholoog.nl .

 

 

 

 

Overzicht van vergoeding ongecontracteerde GGZ

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijgt u een gedeelte of soms helemaal de kosten van uw behandeling terug als er sprake is van verzekerde zorg. Er is wel altijd sprake van een eigen risico. Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 70 tot 100% van de kosten terug. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden.