Previous Image
Next Image

info heading

info content


EMDR bij flash forward

EMDR wordt gerbukt bij ‘flash-backs’, mentale representaties (herinneringen) die naar zijn om aan terug te denken,en die een verband hebben met de klachten.

Daarnaast kan EMDR ook bij flash-forwards gebrukt worden, mentale representaties (nu rampfantasieen) waarvan de voorstelling ervan een verband heeft met de klachten.

Inventariseer wat  je verwacht dat er gebeurt, als je met de angstwekkende stimulus wordt geconfronteerd. Op wat voor akeligs anticipeer je en wat denk je dat je overkomt,
als jij geconfronteerd wordt met de angstopwekkende stimuli , bv autorijden, hoogte, vliegen,  een injectie?

Het gaat hierbij om het ergste rampscenario, de worst nightmare, ook wel flashforward
genoemd. Het gaat dus om een op de toekomst gerichte rampfantasie op basis waarvan je nu angstig wordt.
‘Wat is de ergste en meest rampzalige voorstelling die je kunt maken, als je je voorstelt wat er gebeurt als je geconfronteerd wordt met … [de auto, vliegtuig, hoogte, een injectie krijgen, paniekaanval, controleverlies ed.]?