Previous Image
Next Image

info heading

info content


Klachten en geschillen regeling

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening, de rekening of andere dingen. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Spreek mij vooral aan, als er dingen mochten zijn waar u niet tevreden over bent, zodat we er samen uit kunnen gaan komen! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Mochten we er alsnog niet uitkomen, dan heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen, danwel bij een geschillencommissie het probleem voor te leggen. Mijn beroepsvereniging heeft samen met de overige beroepsverenigingen de aansluiting geregeld bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag. Zie hier de folder.

Hier kunt u meer daarover lezen, en een link naar het klachtenformulier vinden.