Previous Image
Next Image

info heading

info content


Verklaring behandeling

Met regelmaat worden psychologen gevraagd een verklaring af te leggen, soms door cliënten, soms door hun advocaten, verzekeringen ed. Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zal ik nooit rapportages aan derden over u verstrekken. Het gebeurt ook wel dat cliënten zelf rapportages opvragen, om aan te tonen dat bv. dat ze niet in staat zijn om te werken, een urgentie voor een huis willen krijgen, een verklaring voor hun verzekering over hun psychische gezondheid, of andere zaken. Onze brancheorganisatie de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten heeft de richtlijn uitgegeven dat psychologen dat niet moeten doen. Om die reden zal ik dan ook dergelijke verklaringen of rapportages niet opmaken.

Richtlijn van de LVVP:

Verstrek geen gezondheidsverklaringen met waardeoordelen

Het aantal tuchtklachten over het afgeven van (gezondheids)verklaringen door behandelend psychologen/psychotherapeuten neemt toe. Maar al te vaak legt de tuchtrechter dan een waarschuwing of berisping op, zoals blijkt uit de voorbeelden hieronder. De LVVP wil voorkomen dat leden hiermee te maken krijgen en adviseert hen hoe om te gaan met een verzoek om een gezondheidsverklaring.

Een ggz-behandelaar mag geen gezondheidsverklaring, waarin waardeoordelen zijn opgenomen, verstrekken over een eigen patiënt -en ook niet over een ander trouwens.

Wat wel mag: strikt feitelijke informatie verstrekken. Denk aan informatie over wanneer de cliënt in behandeling is gekomen, met welke klacht, welke diagnose is gesteld en hoe lang de behandeling heeft geduurd.

Uitspraken over prognoses, oorzaak-gevolgrelaties, derden et cetera worden gezien als waardeoordelen. Tuchtrechters zijn hier kort over: een gezondheidsverklaring met waardeoordeel afgeven als behandelaar van een cliënt mag niet.

Het is begrijpelijk dat een behandelaar meeleeft met de cliënt en hem of haar ter wille wil zijn, maar diens enige rol is die van behandelaar. Het advies luidt om dit niet met andere rollen te vermengen. Een behandelaar is geen maatschappelijk werker en geen juridisch adviseur. Het enige belang van de behandelaar is het geestelijk herstel van de cliënt; dit is niet verenigbaar met welk ander belang dan ook (juridisch, zakelijk, financieel, etc.). Bovendien gaat het vaak om oordelen die gebruikt worden voor doelen die buiten het deskundigheidsgebied van de behandelaar liggen.

Verzoeken om informatie

Let ook op bij verzoeken van de cliënt om informatie te verstrekken -bijvoorbeeld aan de verzekeraar wanneer een cliënt een verzekering wil afsluiten of aan de hypotheekverstrekker als de cliënt een hypotheek wil aanvragen. Vaak kunnen sommige vragen beantwoord worden door het verstrekken van feitelijke informatie, maar nodigen andere vragen uit tot het geven van een waardeoordeel. Ook hierbij moet de behandelaar zich beperken tot het geven van feitelijke informatie en waardeoordelen achterwege te laten.

Folder van NIP over het niet afleggen van verklaringen;

Waarom-een-behandelend-psycholoog-geen-verklaring-afgeeft (1)

Download hier een folder over waarom uw behandelaar u de gevraagde verklaring mag geven.

Gezondheidsverklaring-standpunt-LVVP-03jan19-1