Previous Image
Next Image

info heading

info content


Behandeling Intensief (BI)

Bron Opbouw tarieven  (www.nza.nl) 

Behandeling Intensief (BI) 

De max. duur is 750 minuten (directe en indirecte tijd), doorgaans is dat gemiddeld 9 t/m 13 gesprekken.

Het is een zorgzwaarteproduct zorgzwaarteproduct voor geestelijke problematiek van ernstige problematiek, waarbij sprake is van een DSM-benoemde stoornis, een beeld of eventueel laag complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Meer info: http://www.nza.nl/104107/138040/HHM_rapportage_generalistische_basis_GGZ.pdf