Previous Image
Next Image

info heading

info content


Behandeling Middel (BM)

 (bron: www.nza.nl) 

Behandeling Middel (BM) 

De max. duur max. 495 minuten (directe en indirecte tijd), doorgaans is dat gemiddeld 6 t/m  8 gesprekken.

Het is een zorgzwaarteproduct zorgzwaarteproduct voor geestelijke problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een DSM-benoemde stoornis, een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel laag complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Meer info: http://www.nza.nl/104107/138040/HHM_rapportage_generalistische_basis_GGZ.pdf