Previous Image
Next Image

info heading

info content


Praten en Doen

De rekening en betaling daarvan

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat u van mij  zelf de factuur ontvangt, en deze ook zelf aan mij betaald. Afhankelijk of er sprake is van verzekerde of onverzekerde zorg kunt u deze factuur aan uw zorgverzekeraar doorsturen, om voor vergoeding in aanmerking te komen.

  • Is er sprake van verzekerde zorg, dan heeft u recht op vergoeding van de rekening door uw zorgverzekeraar Een verwijsbrief van de huisarts is dan nodig. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. Kijk op de tarieven pagina voor de kosten.
  • Is er sprake van onverzekerde zorg, dan krijgt u een zgn. ‘niet-basispakket’ nota. Facturen voor onverzekerde zorg kunt u niet vergoed krijgen.
  • De facturen worden door eens per maand naar u per e-mail verstuurd. Betaling daarvan gaat via een betalingsverzoek .
  • Voor verzekerde zorg ben ik verplicht gegevens van u en de behandeling te vermelden. Op de pagina privacy vindt u meer informatie over de factuur en uw privacy, en hoe u daar via een formulier bezwaar tegen kunt maken.
  • Bij veel verzekeraars is het mogelijk om via een akte van cessie mij te machtigen de declaratie direct met uw zorgverzekeraar af te handelen.
Psychologen zonder contracten zijn tegen de macht van zorgverzekeraars bij de verlening van de zorg. De zorgverzekeraar stuurt namelijk op geld. Contractvrije psychologen vinden dat psychologische zorg niet ondergeschikt gemaakt mag worden aan geld, en geven prioriteit aan kwaliteit. Zij willen zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen. Zij vinden dat inmenging van verzekeraars niet ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering. Contractvrije psychologen willen uw privacy waarborgen en vinden dat uw zorgverzekeraar niets te maken heeft met de reden waarom u een psycholoog bezoekt.  Meer informatie vindt u op www.contractvrijepsycholoog.nl