Previous Image
Next Image

info heading

info content


Onverzekerde zorg

In 2014 wordt niet alle psychologische zorg meer vergoed, alleen als er sprake is van een DSM-stoornis die voldoet aan de criteria die zorgverzekeraars gesteld hebben, zoals een depressie of angststoornis, zijn de kosten verzekerd.

Is er geen sprake van verzekerde zorg, dan krijgt u een nota van € 90 per consult voor Overige Prestaties.

 

Tarief: OVP, Overig product/prestatie

  • Het tarief OVP (Overige Produkt/Prestaite) is bedoeld voor onverzekerde zorg. Dat is als de zorg niet behoort tot het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg (Wet Marktordening Gezondheidszorg). Vanaf 2014 zijn er nl. bepaalde klachten en behandelingen uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Bij een OVP gaat het om het bieden van zorg, dus diagnostiek en behandeling bij psychische problematiek  (curatieve GGZ) die niet in het verzekerde pakket is opgenomen. Het tarief daarvoor is €90, voor een consult van 45 min.

Voordelen onverzekerde zorg

• U hebt geen verwijzing nodig van uw huisarts en besluit dus zelf of u hulp nodig vindt.

• U bepaalt de duur, het nut en het doel van de behandeling in samenspraak met uw behandelaar.

• De zorgverzekeraar wordt niet betrokken en wordt dus niet geïnformeerd over de aard en ernst van uw klachten.

• U spreekt uw jaarlijkse eigen risico niet aan.

 

Tarief: telefonisch consult of e-mailconsult

  • Telefonisch consult of e-mailconsult is op basis van tijd, 5 tot 15 min. €30,00,  15 tot 30 min. €60,00