Previous Image
Next Image

info heading

info content


Tarieven 2015

Print deze pagina

Tarieven en vergoeding 2015  (klik hier voor een overzicht van de tarieven 2016)

NB: Cliënten die patiënt zijn bij de praktijk van Dokters&Co en Onder de Torens uit Terheijden en De Ligne uit Made kunnen hier meer info vinden, zij ontvangen meestal geen factuur, daar deze praktijken meedoen aan de Pilot Basis GGz via Zorroo (Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken). Lees meer.

Vanaf 2014 wordt niet alle psychologische zorg meer vergoed. Alleen als er sprake is van een psychische stoornis. Is er sprake van verzekerde zorg dan is verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin verwezen wordt naar de Basis GGz met een vermoeden van een DSM IV stoornis. De maximum tarieven voor de verzekerde zorg zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten) en zorgvraag wordt één van de volgende prestaties bij u in rekening gebracht:  kort (€461), middel(€787),  intensief (€1234) of chronisch (€1138). U krijgt altijd een voorschotnota van €90 per consult, dat verrekend wordt met de eindnota die u aan uw verzekering kunt doorsturen. Daarnaast is er nog een tarief voor een onvolledig behandeltraject (€188) als de behandeling na 1 of 2 gesprekken wordt beëindigd.
Is er geen sprake van verzekerde zorg, dan krijgt u een nota van € 90 per consult. Zie deze tabel.

tabel-kosten-2015

 

 

 

 

 

Telefonisch consult of e-mailconsult is op basis van tijd, 5 tot 15 min. €30,00, 15 tot 30 min. €60,00

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, u krijgt zelf de rekening die u – het liefst via een machtiging voor automatische incasso – aan mij betaalt. Bij verzekerde zorg kunt u een deel van de factuur van uw zorgverzekeraar terugkrijgen. Informeer bij uw zorgverzekeraar. U heeft een eigen risico in 2015 van 375 euro.

NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan een werkdag van 24 uur van te voren af. Belt u niet of te laat, dan moet u de gereserveerde tijd wel betalen. U krijgt dan een nota voor ‘niet nagekomen afspraak’.

 

Download hier een samenvatting van de belangrijkste informatie

Toelichting op de diverse pakketten.

Volgens de wet is er een lijstje van diagnoses waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. De tarieven daarvoor moeten volgens de wet in de vorm van een product (deze worden product BK, BM, of BI genoemd) worden afgerekend. U kunt een product van maximaal 2 (onvolledig traject),  5 (BK),  8 (BM) of 13 (BI) gesprekken krijgen en u betaalt dan altijd het gehele product, ook al maakt u dat misschien niet helemaal op. Soms kunt u er iets overheen gaan, maar dat is niet standaard het geval. Uw verzekeraar vergoedt een deel van dit product (uw behandeling dus). Als uw probleem niet op het wettelijke lijstje staat, dan kunt u gewoon per gesprek betalen. Dat wordt niet vergoed.Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Mijn praktijk heeft geen contracten afgesloten.

Wat is in het tarief inbegrepen?
Alle tijd die aan uw behandeling besteed wordt is in dit tarief opgenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (consult) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie, rapportage, overleg met huisarts, voorbereiding, verslaglegging, uitwerken testen e.d) . (De verhouding tussen directe en indirecte tijd is bij mij doorgaans 75%-25%. Een gesprek duurt doorgaans 45 minuten (directe tijd), waarbij dan een tijdsinvestering hoort van doorgaans 15 minuten aan indirecte tijd voor dossiervorming, diagnostiek, administratie ed. van 15 minuten). De wettelijk vastgestelde WMG-tarieven zijn daar naar teruggerekend. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Daardoor zal er altijd meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.  Het totaal van het aantal minuten uit de bovenstaande tabel is de combinatie van directe en indirecte tijd.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht Verzekerde Zorg 2015 of
Informatie van de NZA over de BGGZ

Waarom sluit ik geen contracten met zorgverzekeraars?

Ik heb geen contracten omdat ik uitdrukkelijk onafhankelijk wil werken, en niet gebonden wil zijn aan eisen die zorgverzekeraars stellen. Ik ben van mening dat de zorgverzekeraars veel te veel macht willen hebben, en het economische belang voorop stellen in plaats van kwaliteit en goede zorg. Ik wil een goed zorgverlener zijn, en stel goede zorg voorop en wil u een zo’n goed mogelijke behandeling kunnen bieden, zonder gebonden te zijn aan eisen die in een contract door de zorgverzekeraar gesteld worden.

In de geestelijke gezondheidszorg zijn economische overwegingen dominant geworden. Zo dominant dat er voor de inhoud van het vak steeds minder ruimte is. Om misverstanden te voorkomen: ik ben een groot voorstander van kostenbewust werken. Als zorgverlener aanvaard ik de plicht zo goed mogelijke zorg te leveren op de meest efficiënte wijze. Ik ben echter van mening dat niet de zorgverzekeraar kan bepalen hoe uw zorg er uit moet zien.

Zonder contracten ben ik vrij om cliënten aan te nemen, ik ben niet gebonden aan een omzetplafond, ik hoef uw behandeling niet korter te maken dan nodig is. Ik kan zo vasthouden aan mijn professionele zelfstandigheid en geheimhoudingsplicht, en uw recht op privacy zodoende optimaal garanderen.

Zorgverzekeraars zullen u mogelijk wijzen op de psychologen die bij hun onder contract staan. Meestal vertellen zij er niet bij dat de meerkosten bij een niet gecontracteerde psycholoog vaak ook uiteindelijk meevallen. U moet immers altijd het eigen risico betalen, en u heeft recht op minimaal 75% teruggave door uw zorgverzekeraar. Bij een korte behandeling is het verschil dan vaak maar +25 euro. Bij een middellange behandeling is het verschil dan ongeveer +100 euro. Is uw eigen risico al opgemaakt, dan is het verschil natuurlijk wel veel groter, belangrijk om in uw afwegingen mee te nemen.

Verder is het zo dat psychologen die zonder contracten kunnen werken concurreren op kwaliteit, en niet op geld. Zij hebben vaak een uitstekende kwaliteit. Zij kunnen immers het hoofd boven water houden, omdat zij bekend staan als kwalitatief goede psychologen. Zie ook de beoordeling over mij op zorgkaart Nederland. In 2014 was dat een 9.1.

zorgkaartnederland

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie hierover de websites www.zorgvoorkwaliteit.nu en www.contractvrijepsycholoog.nl .

2015-restitutiepolis-folder-kl

 

 

2016

Beleidsregel Generalistische basis GGZ 2016
Nadere regel Generalistische basis GGZ 2016
Tarieven Generalistische basis GGZ 2016