Previous Image
Next Image

info heading

info content


Onvolledig behandeltraject

Het tarief ‘Onvolledig behandeltraject’ wordt in rekening gebracht, als:

  • een vermoeden van DSM-stoornis niet wordt bevestigd.
  • blijkt dat een patiënt door verwezen moet worden naar de gespecialiseerde GGZ.
  • bij vroegtijdige verbreking van de behandeling (na 1 of 2 gesprekken) in geval er sprake is van verzekerde zorg.