Previous Image
Next Image

info heading

info content


Vergoedingen

“Een verkeerde zorgpolis kan je duur komen te staan. Dus kies bewust.”

(Slogan Patiëntenfederatie NPCF)

In de Basisverzekering zitten de kosten voor verzekerde zorg van de Basis GGz in het pakket. Vanaf 2014 is niet alle zorg van een psycholoog verzekerde zorg helaas. Hoeveel u terug krijgt, is afhankelijk van uw pakket. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Met een restitutiepolis krijgt u vaak 100% terug, meer dan bij een budgetpolis. Met een restitutie-polis blijft u zelf aan het stuur. U bepaalt welke zorgaanbieder bij u past. Kies bewust voor uw zorgverzekeraar en polis. Zie hieronder een overzicht

Overzicht van vergoeding ongecontracteerde GGZ

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijgt u een gedeelte of soms helemaal de kosten van uw behandeling terug als er sprake is van verzekerde zorg. Er is wel altijd sprake van een eigen risico. Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 90 tot 100% van de kosten terug. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden.

Op de website contractvrijepsycholoog.n vindt u onderstaand een lijstje van zorgverzekeraars en restitutiepolissen die 100% vergoeden bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders 100% van het marktconforme tarief  (vraag het altijd na bij uw zorgverzekeraar!)

  • U heeft, als er sprake is van een psychische stoornis, ALTIJD recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar.  Hoeveel dat is, is afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar. U heeft per kalenderjaar een eigen risico van 385 euro. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Zie hier voor een overzicht

“Een verkeerde zorgpolis kan je duur komen te staan. Dus kies bewust.”

Aftrekpost van de belasting

Wellicht kunt u de kosten voor zorg ook aftrekken bij uw belastingopgave. Informeer bij de belastingdienst. Op deze link meer informatie