Previous Image
Next Image

info heading

info content


Vergoedingen

“Een verkeerde zorgpolis kan je duur komen te staan. Dus kies bewust.”

(Slogan Patiëntenfederatie NPCF)

In de Basisverzekering zitten de kosten voor verzekerde zorg van de Basis GGz in het pakket. Vanaf 2014 is niet alle zorg van een psycholoog verzekerde zorg helaas. Hoeveel u terug krijgt, is afhankelijk van uw pakket. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Met een restitutiepolis krijgt u vaak 100% terug, meer dan bij een budgetpolis. Met een restitutie-polis blijft u zelf aan het stuur. U bepaalt welke zorgaanbieder bij u past. Kies bewust voor uw zorgverzekeraar en polis. Zie hieronder een overzicht

Voorwaarden voor vergoeding

Verwijzing door de huisarts
Je moet een verwijzing hebben van de huisarts.  De datum van de verwijsbrief dient te liggen voor de eerste afspraak  In de brief moet staan dat het gaat om een verwijzing naar de basis GGZ (BGGZ) .

DSM-diagnose
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een zgn. DSM-diagnose. Dit is een diagnose die staat beschreven in een handboek voor psychische aandoeningen. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden hiervan. Relatieproblemen, en aanpassingsstoornissen worden niet meer vergoed vanuit de BasisGGZ. Met een DSM diagnose die valt onder verzekerde zorg heeft u recht op vergoeding.

Overzicht van vergoeding ongecontracteerde GGZ

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijgt u een gedeelte of soms helemaal de kosten van uw behandeling terug als er sprake is van verzekerde zorg. Er is wel altijd sprake van een eigen risico. Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 90 tot 100% van de kosten terug. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden.

Op de website contractvrijepsycholoog.n vindt u onderstaand een lijstje van zorgverzekeraars en restitutiepolissen die 100% vergoeden bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders 100% van het marktconforme tarief  (vraag het altijd na bij uw zorgverzekeraar!)

  • Hoeveel u terug krijgt is afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar. U heeft per kalenderjaar een eigen risico van 385 euro. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Zie hier voor een overzicht

Standpunt LVVP: onterecht dat zorgverzekeraars ongecontracteerde zorgaanbieders u een lagere vergoeding geven (bron : LVVP)

  • Let op: uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht. De NZa stelt dat uw zorgverzekeraar 100 procent aan u moet vergoeden als uw zorgverzekeraar geen psycholoog heeft die u binne. Twee weken kan gaan behandelen. ( bron LVVPbron LVVP)
    • Ongecontracteerde zorg en zorgplicht
      De NZa is van oordeel dat voor een beperking van de vergoeding van ongecontracteerde zorg geen ruimte is als de zorgverzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht of de ingekochte zorg niet voldoet aan de normen voor tijdigheid, bereikbaarheid en/of kwaliteit. Als een verzekerde niet tijdig toegang kan krijgen tot een gecontracteerd alternatief, dan voldoet de zorgverzekeraar namelijk niet aan zijn zorgplicht. In dat geval mag het vergoedingspercentage voor de verzekerde niet onder de 100% komen.”


“Een verkeerde zorgpolis kan je duur komen te staan. Dus kies bewust.”

Aftrekpost van de belasting

Wellicht kunt u de kosten voor zorg ook aftrekken bij uw belastingopgave. Informeer bij de belastingdienst. Op deze link meer informatie