Previous Image
Next Image

info heading

info content


Verwijzing van de huisarts?

Verzekerde zorg

Als er sprake is van verzekerde zorg, dan heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ noodzakelijk dat er vermeld wordt:
• Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat
• Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV of V stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis
• De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGBcode

De datum van de verwijsbrief moet altijd vóór de eerste behandeldatum liggen.

Een voorbeeld van een verwijsbrief kunt u hier vinden.

 

Onverzekerde zorg

Is er sprake van onverzekerde zorg (dus geen DSM stoornis) dan kunt u zonder verwijzing starten met de behandeling. De factuur kunt u dan niet naar uw zorgverzekeraar doorsturen.

Voordelen onverzekerde zorg

• U hebt geen verwijzing nodig van uw huisarts en besluit dus zelf of u hulp nodig vindt.

• U bepaalt de duur, het nut en het doel van de behandeling in samenspraak met uw behandelaar.

• De zorgverzekeraar wordt niet betrokken en wordt dus niet geïnformeerd over de aard en ernst van uw klachten. Een privacyverklaring is dan ook niet nodig.

• U spreekt uw jaarlijkse eigen risico niet aan.