Previous Image
Next Image

info heading

info content


Leestips

René Diekstra: Ik kan denken/voelen wat ik wil

Het boek gaat uit van een simpele, maar uiterst effectieve gedachte: Wat je voelt, is gebaseerd op dat wat je denkt. Aan de hand van de vier G’s laat René Diekstra zien hoe irrationele gedachten je ongelukkig, verdrietig of depressief maken. Het is vaak niet de Gebeurtenis zelf, maar je eigen Gedachten erover die bepalen welk Gevoel en welk Gedrag je aan die gebeurtenis verbindt. Door dit boek leer je hoe je je minder verdrietig, boos of wanhopig kunt voelen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden oefen je gelukkig makende gedachten op te sporen en je eigen te maken. Al dertig jaar is Ik kan denken/voelen wat ik wil een enorme steun en inspiratiebron voor iedereen die zijn of haar stemmingen wil beïnvloeden.

Theo IJzermans Coen Dirkx: Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Jan Verhulst: RET-jezelf, verstandig omgaan met problemen

RET-Jezelf is een praktische uitwerking van de beginselen van de Rationeel -Emotieve Therapie voor het omgaan met angsten, depressies, verslavingen en relatieproblemen. Ook zaken als jaloezie, rouw en faalangst komen uitgebreid aan de orde. Voor tal van herkenbare moeilijkheden geeft dr. Jan Verhulst aan welke rationele alternatieven er zijn

Jeffrey Wijnberg ea.: Wat je denkt dat ben je zelf; introductie tot assertief denken en doen

Maar al te vaak laten we ons in ons gedrag leiden door verkeerde voorstellingen van de werkelijkheid. Uitspraken als:
‘Ik zou door de grond gaan…’, ‘Ik kan het niet maken…’, ‘Wat zouden ze wel van me denken… ‘
illustreren deze verkeerde uitgangspunten, want we veronderstellen slechts dat we iets niet kunnen. Deze foutieve denkpatronen worden dikwijls aan de kaak gesteld in assertiviteitstrainingen waar mensen leren zich te gedragen zoals ze zijn of zoals ze willen zijn. Met dit boekje hebben de auteurs de deelnemers aan dit soort trainingen en iedereen die op eigen houtje wat aan zijn assertiviteitsproblemen wil doen, een korte introductie in handen willen geven, die hen voorbereidt op het werken aan hun eigen zelf en die hen helpt om op een meer bevredigende wijze contact te leggen met andere mensen.

Annette Heffels: praten met je partner – Voor liefde kun je kiezen

Om een relatie met de jaren ‘gezond’ te houden, is het belangrijk dat de partners goed met elkaar blijven praten. Veel conflicten, irritaties of meningsverschillen komen voort uit een gebrekkige communicatie. In dit boek zijn de wijsheden die de schrijfster normaliter in haar column in de ‘Margriet’ schrijft, samengevoegd. In het totaal is dit een handzame handreiking voor partners die beiden de intentie hebben de relatie te verbeteren. Aan de hand van levendige situatieschetsen worden dogma’s weergegeven. Aan het eind van elk hoofdstuk kan de lezer de tips middels opdrachten oefenen. Alle opdrachten en oefeningen zijn gericht op het beter naar elkaar leren luisteren en meer tegen elkaar zeggen wat je vindt. Naast de alledaagse voorbeelden wordt ook aangegeven hoe bepaalde denkwijzen en communicatiepatronen ontstaan.

Annette Heffels: praten met je puber

Maar al te vaak laten we ons in ons gedrag leiden door verkeerde voorstellingen van de werkelijkheid. Uitspraken als:
Ik zou door de grond gaan…
Ik kan het niet maken…
Wat zouden ze wel van me denken…
illustreren deze verkeerde uitgangspunten, want we veronderstellen slechts dat we iets niet kunnen. Deze foutieve denkpatronen worden dikwijls aan de kaak gesteld in assertiviteitstrainingen waar mensen leren zich te gedragen zoals ze zijn of zoals ze willen zijn. Met dit boekje hebben de auteurs de deelnemers aan dit soort trainingen en iedereen die op eigen houtje wat aan zijn assertiviteitsproblemen wil doen, een korte introductie in handen willen geven, die hen voorbereidt op het werken aan hun eigen zelf en die hen helpt om op een meer bevredigende wijze contact te leggen met andere mensen.

 

Thomas Gordon: Luisteren naar kinderen

Ingeborg Bosch Illussies, Over bevrijding uit de doolhof van destructieve emoties

Maar al te vaak laten we ons in ons gedrag leiden door verkeerde voorstellingen van de werkelijkheid. Uitspraken als:
‘Ik zou door de grond gaan…’, ‘Ik kan het niet maken…’, ‘Wat zouden ze wel van me denken… ‘
illustreren deze verkeerde uitgangspunten, want we veronderstellen slechts dat we iets niet kunnen. Deze foutieve denkpatronen worden dikwijls aan de kaak gesteld in assertiviteitstrainingen waar mensen leren zich te gedragen zoals ze zijn of zoals ze willen zijn. Met dit boekje hebben de auteurs de deelnemers aan dit soort trainingen en iedereen die op eigen houtje wat aan zijn assertiviteitsproblemen wil doen, een korte introductie in handen willen geven, die hen voorbereidt op het werken aan hun eigen zelf en die hen helpt om op een meer bevredigende wijze contact te leggen met andere mensen.

Jeffrey Young: Leven in je leven, leer de valkuilen in je leven herkennen

Als mensen steeds met dezelfde persoonlijke problemen te maken krijgen in hun leven, is er sprake van een chronisch patroon. Vanuit de cognitieve therapie bezien gaat het daarbij om ‘schema’s’ die in dit boek valkuilen worden genoemd. Elf van deze valkuilen worden door de auteurs behandeld door middel van inzichten en technieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines. Na liefst vier voorwoorden opent het boek met een overzicht van de elf valkuilen (onder andere verlatingsangst, extreme aanpassing en emotionele verwaarlozing). Er zijn drie inleidende hoofdstukken over het ontstaan, de stijlen en de veranderbaarheid van valkuilen. Dan volgen elf hoofdstukken over even zovele valkuilen. Per hoofdstuk wordt beschreven hoe je uit een valkuil kunt komen en wat de obstakels kunnen zijn. Het boek sluit af met een korte beschouwing over hoe lastig het kan zijn voor mensen om te veranderen en hoe je een en ander kunt aanpakken. Een frisse, niet-dogmatische kijk op therapie.

Theo Ijzermans: Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Een aanpak voor verbetering van het omgaan met destructieve emoties in het werk ontwikkeld, genaamd Rationele Effectiviteits Training, aan de hand van het ABC-model. Met behulp van voorbeelden en opdrachten proberen de auteurs de lezer zich bewust te maken van zijn/haar eigen inadequate gedachten, stress, contraproductief gedrag en slechte sociale contacten en geven aan hoe dat planmatig is aan te pakken.

Judith S. Beck: Werkboek slank denken

Train je brein en denk slank met dit stappenplan dat: – ondermijnende gedachten aanpakt – helpt bij het overwinnen van problemen – werkt bij elk uitgebalanceerd dieet – op basis van cognitieve therapie leert hoe je moet afvallen – anders over eten leert denken Judith Beck is een internationaal vooraanstaand cognitief therapeut en heeft twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen die willen afvallen.
 
bron teksten: bol.com