Previous Image
Next Image

info heading

info content


Overige tarieven

Tarief: OZP Overig Zorgproduct  (tot 2017 ook wel OVP, Overig product)

  • Het OZP-product (Overige Zorgproduct). Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerd basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg (Wet Marktordening Gezondheidszorg). In 2014 zijn er nl. bepaalde klachten en behandelingen uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Bij een OZP gaat het om het bieden van zorg, dus diagnostiek en behandeling bij psychische problematiek  (curatieve GGZ) die niet in het verzekerde basispakket is opgenomen. In sommige aanvullende pakketten wordt deze zorg wel vergoed, informeer bij uw zorgverzekeraar.

Tarief: Coachingsconsult

  • Het coachingstarief  is van toepassing indien het consult niet valt onder de wettelijk omschreven psychologische zorg. (lees meer) ,Er geldt een btw verplichting.

Tarief: telefonisch consult of e-mailconsult

  • Een telefonisch consult of e-mailconsult is op basis van tijd, met een minimum van een kwart consult.