Previous Image
Next Image

info heading

info content


Overzicht tarieven 2019

 

Product/Prestatie
Behandeltraject
BasisGGZ

Ernst van de klachten
Maximaal  te besteden
tijd (indirect en direct)

Tarief

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
Kort(BK) Voor licht ernstige stoornissen(DSM*) die weinig risico en beperkingen met zich meebrengen in het dagelijkse leven. 294 minuten
(gemiddeld tussen de 2 tot 5 gesprekken)

505,00 via factuur na afloop van de behandeling.voorschotnota van € 101 per consult
Voor de behandelingtrajecten
Kort,Middel,Lang,Intensief, Chronisch en het tarief Onvolledige prestatie krijgt u – afhankelijk van uw polis en zorgverzekeraar – een gedeelte tot alles vergoed.Het eigen risico is in 2019  385 euro.
Middel(BM) Voor matig ernstige stoornissen (DSM) die waarneembare risico’s en beperkingen met zichmeebrengen in het dagelijkse leven. 495 minuten
(gemiddeld tussen de 5 tot 8 gesprekken)

€864
,00 via factuur na afloop van de behandeling.
Voorschotnota van € 101 per consult

Intensief
(BI)
Voor ernstige stoornissen(DSM) waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijkse leven. 750 minuten
(gemiddeld tussen de 8 tot 13 gesprekken)

1356,00, via factuur na afloop van de behandeling.Voorschotnota van € 102 per consult

Onvolledig behandeltraject
Bijn onjuiste doorverwijzing, als er geen sprake is van een DSM-stoornis, of als vroeg in de behandeling blijkt dat de patiënt naar de gespecialiseerde GGZ verwezen moet worden.Als de behandeling binnen 120 min. afgebroken wordt. 120 minuten
(gemiddeld tussen 1 of 2
gesprekken)

202,00 via factuur na afloop van de behandeling.Voorschotnota van € 101 per consult
Overige zorgproduct (OZP)
Alle psychische problemen, klachten, hulpvragen of stoornissen die uitgesloten zijn uit de basisverzekering, maar waar wel sprake is van zorg. onbeperkt
101,00
Geen vergoeding door zorgverzekeraar,mogelijk wel door werkgever.
Coaching Alle begeleiding dat niet onder zorg valt. Dat gaat buiten alle zorgverzekeringen om. onbeperkt
101,00 (ex 21% btw)
Geen vergoeding door zorgverzekeraar,mogelijk wel door werkgever.
Lees meer

DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient.