Previous Image
Next Image

info heading

info content


Overzicht tarieven en vergoedingen 2014

 

Product/ Behandeltraject
BasisGGZ

Ernst van de klachten
Maximaal  te besteden
tijd (indirect en direct)

Tarief

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
Kort(BK) Voor licht ernstige stoornissen(DSM-IV/V) die weinig risico en beperkingen met zich meebrengen in het dagelijkse leven. 294 minuten
(gemiddeld tussen de 2 tot 5 gesprekken)

453,79, via factuur na afloop van de behandeling.voorschotnota van € 90 per consult
Voor de behandelingtrajecten
Kort,Middel,Lang,Intensief ,Chronisch en het Transitietariefkrijgt u – afhankelijk van uw polis en zorgverzekeraar – 50 tot 100% vergoed.Het eigen risico is in 2014  360 euro.
Middel(BM) Voor matig ernstige stoornissen (DSM-IV/V) die waarneembare risico’s en beperkingen met zichmeebrengen in het dagelijkse leven. 495 minuten
(gemiddeld tussen de 5 tot 8 gesprekken)

773,19, via factuur na afloop van de behandeling.
Voorschotnota van € 90 per consult

Intensief
(BI)
Voor ernstige stoornissen(DSM-IV/V) waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijkse leven. 750 minuten
(gemiddeld tussen de 8 tot 13 gesprekken)

1212,41, via factuur na afloop van de behandeling.Voorschotnota van € 90 per consult

Chronisch
(BC)
Voor risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie. Er is sprake van een laag tot matig risico 750 minuten
(gemiddeld tussen de 8 tot 13 gesprekken)

1118,97,  via factuur na afloop van de behandeling.Voorschotnota van € 90 per consult

Transitie
Behandelingen uit 2013 die in 2014 in maximaal 2 sessies worden afgerond en terug verwijzingen naar huisarts. 120 minuten
(gemiddeld tussen 1 of 2
gesprekken)

185,22,  via factuur na afloop van de behandeling.Voorschotnota van € 90 per consult
OVP
Alle psychische problemen, klachten, hulpvragen of stoornissen die uitgesloten zijn uit de basisverzekering, maar waar wel sprake is van zorg. onbeperkt
90,00
Geen vergoeding door zorgverzekeraar,mogelijk wel door werkgever.
Coaching Alle begeleiding dat niet onder zorg valt. Dat gaat buiten alle zorgverzekeringen om. onbeperkt
90,00 (ex 21% btw)
Geen vergoeding door zorgverzekeraar,mogelijk wel door werkgever.
Lees meer