Previous Image
Next Image

info heading

info content


Dwangstoornissen

Dwangstoornis is een angststoornis, die gepaard gaat met allerhande gedrag wat telkens weer herhaald moet worden. We kennen de dwangstoornissen onder verschillende namen. Zo wordt een dwangstoornis, die gepaard gaat met veel handen wassen en een angst om “besmet” te raken vaak smetvrees of wasdwang genoemd. In vaktermen wordt een dwangstoornis aangeduid als een obsessief compulsieve stoornis. Dit geeft aan, dat er twee elementen zijn, die van belang zijn bij een dwangstoornis. In de eerste plaats zijn er obsessies: dit zijn gedachten die iemand niet of nauwelijks van zich af kan zetten en die angst veroorzaken en er zijn compulsies: handelingen, die erop gericht zijn om de ontstane angst weer binnen de perken te houden. Kenmerkend voor een dwangstoornis is echter dat dat binnen de perken houden maar voor zeer korte termijn geldt. De handelingen moeten over het algemeen keer op keer herhaald worden. De meest voorkomende dwangstoornis is de “wasdwang”. Vaak speelt hier een obsessie een rol bij als “ik heb (misschien) wel iets smerigs aangeraakt en daarmee kan ik mijn hele gezin besmetten”. Deze gedachte veroorzaakt, vooral doordat iemand deze gedachte niet of nauwelijks van zich af kan zetten, angst en de angst wordt bestreden door het handenwassen. Dit leidt ertoe, dat de angst eventjes zakt, maar al snel zal de gedachte weer terug keren en daarmee de angst, waardoor het handen wassen opnieuw herhaald moet worden. Zo kan het voorkomen, dat iemand met een wasdwang honderden keren per dag z’n handen moet wassen, wat zeer ernstig gevolg kan hebben voor de toestand van iemands huid en niet in de laatste plaats voor iemands dagindeling, vaak staat iemands volledige dag in het teken van wassen en allerhande schoonmaakrituelen. Dit laatste heeft overigens tot gevolg, dat dwangklachten op den duur ook depressieve gevoelens veroorzaken.

Obsessief-compulsieve stoornis (OCS / dwangneurose):
terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen;
deze obsessies roepen spanning op;
ze dwingen zich op;
de dwanghandelingen zijn herhaalde en zinloze handelingen die volgens bepaalde regels op een stereotiepe wijze moeten worden verricht;
het doel ervan is om spanning te neutraliseren of bedreigende gebeurtenissen / situaties te voorkomen.
Evenveel mannen als vrouwen lijden eraan.

Download hier een folder over Dwangstoornissen en een folder met uitleg en tips