Previous Image
Next Image

info heading

info content


Gegeneraliseerde angst

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) – ook wel piekerstoornis genoemd

Bij een piekerstoornis maakt u zich voortdurend zorgen over dingen die horen bij het dagelijks leven. U piekert bijvoorbeeld over geld en gezondheid. De zorgen staan niet in verhouding tot de ernst van uw moeilijkheden. U heeft bange voorgevoelens, u piekert, u bent somber en overbezorgd. Ook kunt u zich gejaagd en rusteloos voelen.

De piekerstoornis is de populaire benaming voor een gegeneraliseerde angststoornis. Gegeneraliseerd wil zeggen dat de angst algemeen en blijvend is. In Nederland krijgt 4,5 procent van alle volwassenen te maken met een gegeneraliseerde angststoornis.


Men is altijd nerveus en gespannen en tobt over allerlei kleine, dagelijkse gebeurtenissen;

  • het is moeilijk om de tobberijen onder controle te houden;
  • men heeft last van: concentratieproblemen, spierspanningklachten, slaapstoornissen, snelle vermoeidheidsklachten, enz.

komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen

 

 

Angststoornissen zijn beschreven in de DSM IV, en daarmee vallen daarmee ook onder verzekerde zorg.