Previous Image
Next Image

info heading

info content


Gebrek aan zelfvertrouwen

Veel mensen hebben last van een gebrek aan zelfvertrouwen. Onzekerheid over wie u bent, hoe u bent, hoe je overkomt bij anderen, of je iets wel of niet kunt, onzekerheid bij een examen of een sollicitatie gesprek. Onzekerheid geeft twijfel en onrust.

Faalangst
 is een veel voorkomende vorm van onzekerheid. Dit treedt vooral op bij het leveren van prestaties. Faalangst leidt ertoe dat iemand zichzelf zó angstig maakt voor het maken van fouten dat hij of zij moeite krijgen met het gewoon te kunnen functioneren. De oorzaak van faalangst is te vinden in de eisen die iemand aan zichzelf stelt. Zo kan iemand zichzelf de eis stellen nooit fouten te mogen maken omdat, als dat gebeurt, het vreselijk is dat je dan afgaat, dat het een teken van zwakte is, dat het bewijst dat iemand niet deugt. Faalangst kan iemand dusdanig gespannen maken dat iemand ook daadwerkelijk fouten gaat maken. Dit kan dan vervolgens de negatieve denkwijze die iemand over zichzelf heeft, weer versterken.

Hoe ontstaat een gebrek aan zelfvertrouwen

De oorzaken kunnen zeer divers zijn en zijn dat ook. Indien je vroeger te weinig bevestiging heeft gekregen, of als je vroeger gepest bent, je werd gekleineerd, anderen hadden vaak kritiek op je, je had een dominantie ouder, of je werd juist te veel beschermd, kan het zijn dat je hierdoor onzeker bent geworden. Je houdt echter je onzekerheid in stand door negatief over jezelf te blijven denken, zoals je dat mogelijk ooit aangeleerd hebt.

Behandeling van gebrek aan zelfvertrouwen

In een psychologische behandeling ga je leren hoe je positiever naar jezelf kunt gaan kijken, je leert je positieve kanten meer te benadrukken. Als je een periode overwegend negatief over jezelf denkt (ik ben waardeloos, ik deug niet, ik kan niets, niemand vindt mij de moeite waard), dan is het goed om hulp te zoeken. Een psycholoog kan je helpen om uit die negatieve spiraal te komen. Mensen die langere tijd overwegend negatief over zichzelf denken, hebben meer kans om in een depressie verzeild te raken.

Bij de behandeling van laag zelfvertrouwen wordt met je gezocht naar de gedachten die de onzekerheid veroorzaken, zoals bv. ‘ik kan niets’, ‘iedereen zal mij wel stom vinden’ etcetera. Daarna worden deze gedachten via oefeningen en huiswerk grondig aangepakt en vervangen door andere positievere gedachten die zullen leiden tot andere andere overtuigingen. Zekerder, zelfbewuster en met meer zelfvertrouwen. Dit doen we via de methode van de cognitieve gedragstherapie.

Als er traumatische ervaringen ten grondslag liggen aan het gebrek aan zelfvertrouwen, zoals bv. gepest zijn, veel kritiek als kind gehad hebben, dan kan een EMDR-behandeling ingezet worden, bij beschadiging van zelfbeeld.

Klik hier voor een oefening om beter over jezelf te gaan denken

FEEL GOOD vragen om je zelfvertrouwen een oppepper te geven.
  1. Wat zijn de dingen die ik goed heb gedaan?
  2. Waar ben ik erg trots op?
  3. Waar ben ik dankbaar voor?
  4. Wanneer voel ik mij bijzonder goed?
  5. Wat doe ik erg graag?
  6. Welke mensen denken dat ik iets goed kan?
  7. Welke lastige situatie ben ik goed doorgekomen?
  8. Welke bruikbare zinnen geven mij zelfvertrouwen?

Download hier de folder 5 tips voor meer zelfvertrouwen