Previous Image
Next Image

info heading

info content


Behandeling van weinig zelfvertrouwen

Bij de behandeling van laag zelfvertrouwen wordt met u gezocht naar de gedachten die de onzekerheid veroorzaken, zoals bv. ‘ik kan niets’, ‘iedereen zal mij wel stom vinden’ etcetera. Via de methode van de cognitieve gedragstherapie worden deze gedachten via oefeningen en huiswerk grondig aangepakt en vervangen door andere positievere gedachten die zullen leiden tot andere andere overtuigingen. U gaat leren om meer bezig te zijn met de dingen die goed gaan, meer te gaan kijken naar de successenen uw kwaliteiten. Om zodoende zekerder, zelfbewuster te worden  met meer zelfvertrouwen. 

Als er traumatische ervaringen ten grondslag liggen aan het gebrek aan zelfvertrouwen, zoals bv. gepest zijn, veel kritiek als kind gehad hebben, dan kan een EMDR-behandeling ingezet worden, om op deze wijze de beschadiging van zelfbeeld in kaart te krijgen en de herinneringen aan de nare gebeurtenissen te verwerken, waardoor er vaak meer ruimte komt om positiever naar uzelf te kunnen gaan kijken.