Previous Image
Next Image

info heading

info content


Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

De posttraumatische stress-stoornis ontstaat doordat iemand iets meegemaakt heeft waarbij hijzelf of mensen in zijn omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis hebben doorstaan. Meestal een gebeurtenis waarvan dan gezegd wordt, dat die te moeilijk is om in één keer te kunnen verwerken. Als iemand zo’n gebeurtenis heeft meegemaakt kan het gebeuren dat het lijkt alsof iemand die gebeurtenis geheel of in delen weer opnieuw lijkt mee te maken, doordat die er zeer indringende herinneringen aan heeft die gepaard gaan met alle gevoelens die horen bij de oorspronkelijke gebeurtenis. Dit kan bv. ook plaatsvinden door heftige nachtmerries die gaan over deze gebeurtenis. Hoewel dit ook een deel kan uit maken van het normale verwerkingsproces, blijven deze herbelevingen en nachtmerries bij de posttraumatische stress-stoornis vaak zeer lang bestaan. Vaak jarenlang.

Bron: ARQ IVP; L. Renckens. VEN Webinar: Traumatherapie in Coronatijd, doen of niet doen? 19 mei 2020

Download hier een folder over Posttraumatische stress-stoornis

Vragenlijst PTSS

Zelftest

 

Posttraumatische stressstoornis (PTSS):
deze treedt op na de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis waarin men met de dood of ernstig letsel is bedreigd;
het betreft b.v. situaties als:
– bankovervallen met geweld; auto-ongeluk of andere ongelukken;
– de confrontatie met iemand die ernstig gewond is of gedood;
– seksueel geweld, verkrachtingen; of andere nare seksuele ervaringen
– overstromingen, confrontatie mer zelfdodingen en andere traumatische ervaringen waarbij een gevoel van machteloosheid ervaren wordt.

  • Er is sprake van herbelevingen in de vorm van terugkerende, beangstigende dromen of herinneringen mbt. het trauma;
  • vermijding van stimuli die in verband staan met het trauma;
  • Langdurige symptomen van toegenomen spanning of opwinding; die niet aanwezig waren voor het trauma, zoals:
  • prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen;
  • overdreven schrikreacties;
  • zich moeilijk kunnen concentreren

 

Tijdens het meemaken van den traumatische gebeurtenissen is er sprake van een extreme stress-reactie in ons lichaam, we reageren met vluchten, vechten of bevriezen. Lees hier een factsheet van centrum Seksueel geweld over ‘Tonic immobility’, oftewel ‘verstijfd van angst’.

Factsheet-Tonic-Immobility