Previous Image
Next Image

info heading

info content


Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

De posttraumatische stress-stoornis ontstaat doordat iemand iets meegemaakt heeft waarbij hijzelf of mensen in zijn omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis hebben doorstaan. Meestal een gebeurtenis waarvan dan gezegd wordt, dat die te moeilijk is om in één keer te kunnen verwerken. Als iemand zo’n gebeurtenis heeft meegemaakt kan het gebeuren dat het lijkt alsof iemand die gebeurtenis geheel of in delen weer opnieuw lijkt mee te maken, doordat die er zeer indringende herinneringen aan heeft die gepaard gaan met alle gevoelens die horen bij de oorspronkelijke gebeurtenis. Dit kan bv. ook plaatsvinden door heftige nachtmerries die gaan over deze gebeurtenis. Hoewel dit ook een deel kan uit maken van het normale verwerkingsproces, blijven deze herbelevingen en nachtmerries bij de posttraumatische stress-stoornis vaak zeer lang bestaan. Vaak jarenlang.

Bron: ARQ IVP; L. Renckens. VEN Webinar: Traumatherapie in Coronatijd, doen of niet doen? 19 mei 2020

Download hier een folder over Posttraumatische stress-stoornis

Vragenlijst PTSS

Zelftest

 

Posttraumatische stressstoornis (PTSS):
deze treedt op na de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis waarin men met de dood of ernstig letsel is bedreigd;
het betreft b.v. situaties als:
– bankovervallen met geweld; auto-ongeluk of andere ongelukken;
– de confrontatie met iemand die ernstig gewond is of gedood;
– seksueel geweld, verkrachtingen; of andere nare seksuele ervaringen
– overstromingen, confrontatie mer zelfdodingen en andere traumatische ervaringen waarbij een gevoel van machteloosheid ervaren wordt.

  • Er is sprake van herbelevingen in de vorm van terugkerende, beangstigende dromen of herinneringen mbt. het trauma;
  • vermijding van stimuli die in verband staan met het trauma;
  • Langdurige symptomen van toegenomen spanning of opwinding; die niet aanwezig waren voor het trauma, zoals:
  • prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen;
  • overdreven schrikreacties;
  • zich moeilijk kunnen concentreren

 

Tijdens het meemaken van den traumatische gebeurtenissen is er sprake van een extreme stress-reactie in ons lichaam, we reageren met vluchten, vechten of bevriezen. Lees hier een factsheet van centrum Seksueel geweld over ‘Tonic immobility’, oftewel ‘verstijfd van angst’.

Factsheet-Tonic-Immobility

 

Post Traumatisch Groei Potentieel

Posttraumatische groei (PTG) is het fenomeen waarbij mensen na een traumatische gebeurtenis een positieve verandering in hun leven ervaren. In plaats van dat het trauma hen alleen negatief beïnvloedt, kunnen mensen ook sterker, veerkrachtiger en meer bewust worden na een traumatische gebeurtenis. PTG kan zich uiten in verschillende vormen, zoals een toegenomen gevoel van zelfvertrouwen, betere relaties met anderen, meer waardering voor het leven, en een beter begrip van hun eigen kracht en veerkracht.

PTG kan zich ontwikkelen na een breed scala aan traumatische gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare, een ernstig ongeluk, een gewelddadige aanval, of een ernstige ziekte. Het is belangrijk om te benadrukken dat PTG niet betekent dat het trauma niet ernstig was of dat het geen blijvende gevolgen heeft. PTG is eerder een manier om te benadrukken dat mensen zich kunnen ontwikkelen en groeien na een traumatische gebeurtenis.

Hoewel PTG een positief fenomeen is, is het belangrijk om te benadrukken dat niet iedereen PTG ervaart na een traumatische gebeurtenis. Mensen hebben verschillende manieren om met trauma om te gaan en niet iedereen ontwikkelt PTG. Het is ook belangrijk om te benadrukken dat PTG niet betekent dat mensen geen hulp nodig hebben bij het verwerken van hun trauma. Het kan nog steeds nodig zijn om professionele hulp te zoeken om het trauma te verwerken en te genezen.

In plaats van alleen te focussen op de negatieve gevolgen van trauma, kan het helpen om PTG te benadrukken en mensen te laten zien dat er een mogelijkheid is om te groeien en zich te ontwikkelen na een traumatische gebeurtenis. Het kan ook helpen om de nadruk te leggen op de veerkracht van mensen en hun vermogen om te herstellen van trauma. Dat kan hoop geven als je er zwaar doorheen zit.

Terwijl PTSS symptomatisch is voor gevoelens zoals desillusie, angst, depressie en stress, gaat PTG over groei na het trauma. De negatieve gebeurtenis om zetten in een positieve kijk. Het is geruststellend om te weten dat je na een moeilijke situatie door kunt groeien door een trauma. De ervaring van velen die psychologische strijd doorstaan ​​na tegenspoed, geven aan daarna daadwerkelijk positieve groei te ervaren. 

Je kunt dalen hebben. In feite is het verkrijgen van kracht tijdens de donkere momenten een belangrijk onderdeel van het posttraumatische groeiproces. Met hoop, steun en veerkracht weten degenen die een tragische gebeurtenis hebben meegemaakt dat ze niet hoeven te blijven lijden. Ze hebben er vertrouwen in dat de dingen beter zullen worden en dat ze productieve levens kunnen blijven opbouwen – ook al zien die levens er misschien anders uit dan voorheen.

Als je groei hebt – fysiek, mentaal of spiritueel – kun je de positieve aspecten van het verleden blijven koesteren terwijl je je toekomst opnieuw opbouwt.

Het groeiproces is vaak vooral een strijd. Mensen willen direct goed voelen na ellende, maar dat is helaas een illusie. Het is daarom essentieel om je over te geven aan het proces waarin je terecht bent gekomen. Vechten tegen de pijn of duwen weg werkt tegen je. De positieve, hoopvolle ideeën hebben van PTG als perspectief maakt het proces een beetje eenvoudiger dat het sneller kan.