Previous Image
Next Image

info heading

info content


Vage lichamelijke klachten

Het hebben van lichamelijke klachten kan om meerdere redenen aanleiding zijn om een psycholoog te bezoeken:

  • U heeft een ziekte, dat heeft veel invloed op uw leven. U kunt mogelijk daardoor dingen minder goed als eerst, en heeft moeite om daarmee om te gaan. U bent geconfronteerd met een ernstige ziekte, of hartproblemen, en heeft moeite om dat te verwerken. Een psycholoog kan u daarbij helpen.
  • Vage lichamelijke klachten waar geen directe medische oorzaak voor kan worden gevonden kunnen veroorzaakt worden door psychische problemen. Spanning en stress heeft nl. ook invloed op uw lichaam. U spant onwillekeurig spieren aan, waardoor er allerlei klachten kunnen gaan ontstaan, zoals hoofdpijn, maagpijn etc.
  • Bij onverklaarbare lichamelijke klachten kan het zijn dat artsen tegen u zeggen ‘u zult er mee moeten leren leven’ In gesprekken wordt met u op zoek gegaan welke zaken mogelijk verband kunnen houden met uw klachten, en u wordt geholpen om meer grip hierop te gaan krijgen. In een behandeling kan worden gewerkt aan het vinden van een manier om om te gaan met de klachten en de beperkingen die kunnen worden ervaren. Acceptatie van de klachten en het treffen van passende maatregelen kunnen bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven.  
  • bron: https://www.thuisarts.nl

    bron: https://www.thuisarts.nl

    Ook kan er sprake zijn van chronische pijnklachten, bv. whiplash, reuma, fybromyalgie, spierdystrofie, pijn na behandeling van kanker etc. Er wordt gekeken naar de invloed van emoties en gedachten op de pijnbeleving. Door anders met de pijn om te gaan, wordt de pijn vaak minder of draaglijker.

  • De behandelmethode die wordt gebruikt is cognitieve gedragstherapie enerzijds en manieren om het lichaam meer tot rust te brengen via ontspanning, ademhalingtechnieken en mindfulness anderzijds. Op gedragsniveau kan gekeken worden in hoeverre u activiteiten bent gaan vermijden, en of daar verandering in aangebracht kan worden. Soms kan een combinatie met een behandeling door een psychosomatisch fysiotherapeut wenselijk zijn..
  • Lees hier meer over het trainen van je brein om de pijnbeleving te veranderen