Previous Image
Next Image

info heading

info content


Registraties

Mevrouw van Leeuwen is GZ-Psycholoog en bij de volgende organisaties geregistreerd en gekwalificeerd. Deze registraties moeten om de 5 jaar verlengd worden. Daartoe moet ik bij deze beroepsorganisaties aantonen dat ik voldoen aan hun eisen betreffende werkervaring en bijscholing. Het lidmaatschap van deze organisaties kan daarom gezien worden als waarborg voor kwaliteit

  • Gezondheidszorg Psycholoog BIG: landelijke registratieregeling ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid: het BIG-register onder nr. inschrijfnummer 09049831025 (gz-psycholoog)
  • Functiecode PB.BG.gzpsy
LOGO_EMDR_80mm
  • Registratie als EMDR-Therapeut VEN bij de Vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl)
Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd.
AGB-code Praktijk: 94-000372
AGB-code behandelaar: 94-000598

Kwaliteitseisen van mijn beroepsgroep

Om een registratie cq. lidmaatschap te kunnen verkrijgen, moet ik bij de betreffende beroepsorganisaties aantonen dat ik voldoe aan de eisen betreffende werkervaring en bijscholing. Deze organisaties staan borg wat betreft deze eisen.

S.P.E.L.

De Praktijk voor Eerstelijnspsychologie heeft samenwerkingsafspraken met haar collega’s eerstelijnspsychologen in de regio, welke georganiseerd zijn in S.P.E.L. Noord-West Brabant. Hierdoor is er eenvoudige doorverwijzing naar deze collega’s mogelijk in het geval van wachtlijsten, voorkeur voor een manlijke behandelaar, en in het geval het tussen patiënt en behandelaar niet zou ‘klikken’..

Professioneel netwerk

Ik werk nauw samen met de huisartsen en collega’s GZ-psychologen in de regio. U vindt hier daar meer informatie over.

 Wetgeving

GZ-psychologen BIG, werkzaam in de Generalistische Basis-GGZ (voorheen eerstelijnspsychologen) zijn gehouden aan diverse wetgeving om de zorg voor cliënten te waarborgen. Dat zijn:

Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG
Wet Marktordening Gezondheidszorg WMG
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst WBGO
 Algemene Verordening Gegevensbescherming en AVG-plan  AVG
deze vervangt 25 mei de nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens WPB: zie hier het verantwoordingsplan van de praktijk voor deze wet
Lidnummers: VGCT 002589 – NIP: 9704 – VEN 30218 – NVGZp 2253 – VvAA 189521 -Vecozo:19499000372002
Banknr: NL25INGB0007620569 Incassant ID: NL78ZZZ18065630000
KvK : 61824674 – BTW: NL001192828B96