Previous Image
Next Image

info heading

info content


Samenvatting belangrijkste informatie

Informatie psychologische behandeling – GZ- Psycholoog – Mw L.C. van Leeuwen

Tarieven en vergoeding

Op de tarievenpagina kunt u de informatie vinden over de kosten en vergoedingen. Patiënten van een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij et Zorro project Basis GGZ geldt dat er geen eigen kosten zijn. Klik hier voor meer info

Bereikbaarheid en afzeggen afspraken

Op maandag- t/m donderdagavond tussen 18.00 uur en 18.30 uur is er meestal telefonisch spreekuur. Op het  antwoordapparaat kunt u een boodschap achterlaten. Wilt u een afspraak afzeggen, doe dat altijd telefonisch en een werkdag van 24 uur van te voren (anders krijgt u – ongeacht de reden van afmelding – toch een factuur). Zie hier meer info

Geheimhoudingsplicht

Registratie van uw gegevens vindt plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft inzagerecht in uw dossier. Alles wat u tijdens de behandeling vertelt valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt geen enkele informatie aan anderen verstrekt. Ik ben wettelijk verplicht op de factuur voor verzekerde zorg, privacygevoelige informatie te vermelden, tenzij u een privacyverklaring invult.

Klachten

Als u klachten heeft, bespreek dat dan met mij. Is dit voor u niet bevredigend dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van P3NL.

 

Mw L.C. van Leeuwen – Ameroever 28 – 4926 EC Lage Zwaluwe – 0168 482097 – IBAN: NL25INGB0007620569