Previous Image
Next Image

info heading

info content


Samenvatting belangrijkste informatie

Informatie psychologische behandeling – GZ- Psycholoog – Mw L.C. van Leeuwen

Tarieven en vergoeding

Vanaf 2014 wordt niet alle psychologische zorg meer vergoed. Alleen als er sprake is van een psychische stoornis. Is er sprake van verzekerde zorg dan is verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin verwezen wordt naar de Basis GGz met een vermoeden van een DSM IV stoornis. De maximum tarieven hiervoor zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Klik hier voor meer info

Bereikbaarheid en afzeggen afspraken

Op maandag- t/m donderdagavond tussen 18.00 uur en 18.30 uur is er meestal telefonisch spreekuur. Op het  antwoordapparaat kunt u een boodschap achterlaten. Wilt u een afspraak afzeggen, doe dat altijd telefonisch en een werkdag van 24 uur van te voren (anders krijgt u – ongeacht de reden van afmelding – toch een factuur).

Geheimhoudingsplicht

Registratie van uw gegevens vindt plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft inzagerecht in uw dossier. Alles wat u tijdens de behandeling vertelt valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt geen enkele informatie aan anderen verstrekt. Ik ben wettelijk verplicht op de factuur voor verzekerde zorg, privacy-gevoelige informatie te vermelden, tenzij u een privacy-verklaring invult.

Klachten

Als u klachten heeft, bespreek dat dan met mij. Is dit voor u niet bevredigend dan kunt u terecht bij de beroepsorganisaties waar ik lid van ben, zoals het NIP. Ik werk volgens de beroepscode die het NIP heeft opgesteld.   U kunt bij het College van Toezicht van het NIP, schriftelijk uw klacht indienen. (zie www.psynip.nl).

 

Mw L.C. van Leeuwen – Ameroever 28 – 4926 EC Lage Zwaluwe – 0168 482097 – IBAN: NL25INGB0007620569