Previous Image
Next Image

info heading

info content


Schrijfopdracht

Schrijfopdracht

Door te schrijven over de ingrijpende gebeurtenis stel je je opnieuw open voor de ervaring. Je stelt je open voor gevoelens, herinneringen, en gedachten. Het kan daardoor zo zijn dat als je begint met schrijven je klachten eerst toenemen. Door te blijven schrijven blijf je jezelf open stellen waardoor je aan de gevoelens, herinneringen en gedachten die bij je ervaring horen gewend raakt.

Door deze gewenning zal de pijn en de angst die bij je ervaring horen afnemen. Je kunt immers niet continue pijn hebben en angstig zijn. De herinnering aan de gebeurtenis zal altijd blijven, maar de emotionele lading erbij is minder zwaar.

Hoe pak ik dat aan?
Schrijf op een plek waar je niet gestoord wordt.
Schrijf minimaal 20 minuten. Stel je wekker hier op in. Je mag langer schrijven. De volgende dag schrijf je weer minimaal 20 minuten.
Schrijf zonder te stoppen. Houd je pen in beweging. Als je niet meer weet wat je moet schrijven, herhaal dan wat je al eerder hebt opgeschreven.
Gooi alles eruit. Ook dingen die je misschien raar vindt of waar je je voor schaamt. En ook dingen die je nog niet eerder hebt verteld.
Het maakt niet uit of je fouten maakt in spelling, grammatica of zinsopbouw.
Je schrijft voor jezelf. Je hoeft het niet aan anderen te laten lezen. Tenzij je dit graag wil.
Schrijf op 4 achtereenvolgende dagen.

Schrijf alles op wat je te binnen schiet als je denkt aan de ingrijpende gebeurtenis. Onderzoek je diepste gedachten en gevoelens en schrijf deze op. Probeer ze zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Denk hierbij ook aan de invloed van de gebeurtenis op:
Relaties met anderen, zoals ouders, geliefden, familie of vrienden.
Je ervaringen in het verleden, heden of de toekomst.
Wie je was, wie je bent en wie je zou willen zijn.
Problemen of onderwerpen die je dagelijks tegenkomt

Beschrijving van de gebeurtenis

  • Wat vond je fijn aan de manier waarop je werd opgevangen en wat juist niet?
  • Zijn er nu nog gebeurtenissen waar je mee te maken hebt als gevolg van de ingrijpende gebeurtenis?

Beschrijving van je gevoelens

  • Geef aan wat het met je doet om hier over te schrijven. Welke gevoelens komen naar boven als je tijdens deze opdracht terugdenkt aan wat er gebeurd is? Bij welke herinnering zijn je gevoelens het heftigst?

Beschrijving van je gedachten

  • Welke gedachten (en beelden) komen naar boven als je schrijft over wat er gebeurd is?Wat betekent het voor je dat je deze gebeurtenissen hebt meegemaakt?