Previous Image
Next Image

info heading

info content


Tarieven 2022

Bent u patiënt  bij de praktijk de Ligne, de Biesbosch, Dokters &Co, Onder de Toren of De Hoek?

Uw behandeling wordt dan betaald vanuit het samenwerkingsproject Zorroo (ZORg ondersteuning Oosterhout en Omgeving). U heeft geen eigen risico en geen eigen kosten. U kunt hier meer informatie en het inschrijfformulier. Een digitale verwijzing van uw huisarts is nodig om de behandeling te kunnen starten. Alleen als u te laat afzegt, dan krijgt u wel een factuur. U betaalt dan voor de voor u gereserveerde tijd, het tarief is dan voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg’. Voor een enkel consult is het tarief 117,33 €.

Bent u patiënt bij de praktijk Heitmann (Lage Zwaluwe) ?

 • U heeft, als er sprake is van een psychische stoornis, recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar.  U heeft per kalenderjaar een eigen risico van 385 euro. Informeer bij uw zorgverzekeraar voor de voorwaarden. Soms krijgt u alles terug, soms maar 60%.
 • U betaalt de rekening direct aan mij, en kunt deze dan indienen bij uw zorgverzekeraar. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. De tarieven zijn vastgesteld door de NZa, Nederlandse zorgautoriteit (zie hieronder).
 • Download hier een inschrijfformulier met daarbij alle belangrijke informatie op een rij gezet

Tarieven

 • Vanaf 2022 geldt er het Zorgprestatiemodel.  De tarieven zijn vastgesteld door de Nza, en zijn afhankelijk van hoe lang het consult plaats vindt en het type consult (behandeling of diagnostiek). In mijn praktijk maak ik meestal afspraken van 45 minuten, en voor EMDR vaak afspraken van 90 minuten. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd. Uitgangspunt is de ingeplande tijd (planning=realisatie). Loopt een afspraak uit naar bv. 60 minuten, dan betaalt u 60 minuten. Is een afspraak maar 30 minuten, dan betaalt u voor 30 minuten. Dit met een afronding op 15 minuten. Alle tarieven zijn te vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/
 • Het tarief voor een consult behandeling van 45 minuten is bv. 120,99 euro
 • Het tarief voor een gesprek met diagnostiek (bv. het intakegesprek) van 45 minuten is 142,31 €.
 • Als er geen sprake is van een psychische stoornis, dan ontvangt u een factuur voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg’. Het tarief is 117,33euro voor een enkel consult. Het eerste gesprek is diagnostiek, daarin wordt bekeken welke zorg nodig is. Dit consult ‘diagnostiek’ valt wel weer onder verzekerde zorg.
 • Download hier een inschrijfformulier met daarbij alle belangrijke informatie op een rij gezet

De tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse zorgautoriteit).Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende consulten.

Voor een te laat afgezegd consult wordt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg’. Voor een enkel consult is het tarief 117,33euro.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

 • U heeft, als er sprake is van een psychische stoornis, ALTIJD recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar.  Hoeveel dat is, is afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars willen dat u vooraf een machtiging aanvraagt voor uw behandeling. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Zie hier voor een overzicht . U heeft per kalenderjaar een eigen risico van 385 euro.

 • U kunt zelf ook de tarieven opzoeken in de tarievenzoeker van de NZa, Nederlandse zorgautoriteit.
 • In de tarievenzoeker kiest u dan het volgende:
  • –> Individuele consulten
  • Setting –> Ambulant Kwaliteitsstatuut II.
  • Beroepscategorie –> Gezondheidszorgpsycholoog
  • Consulttype: voor een intakegesprek –> Diagnostiek. Voor een vervolgafspraak zonder diagnostiek –> Behandeling
  • Tijdsduur: is meestal 45 minuten, of een dubbele afspraak 90 minuten
  • Financieringsstroom: –> GGZ

Zorgvraagtypering

In 2022 gaan de zorgverzekeraars werken met zorgvraagtypering. Dat houdt in dat ik verplicht ben om met u een vragenlijst (HONOS) door te nemen om te bepalen welk zorgvraagtype bij u van toepassing is.  Deze komt dan ook op uw factuur.  Wilt u uw privacy behouden, dan kunt u een privacyverklaring invullen. Een aantal gegevens over u zullen dan niet aan de zorgverzekering doorgegeven gaan worden.

Op de factuur ben ik verplicht het Basis-GGZ profiel in te vullen

De GZ-psycholoog is meestal voor de behandeling voor het Zorgvraagtypering 1 t/m 4 (en ook wel 5).Een Klinisch (neuro) psycholoog/ psychotherapeut behandelt vooral Zorgvraagtypering 5/6 t/m 8

Link naar vragenlijst