Previous Image
Next Image

info heading

info content


Tarieven 2024

Bent u patiënt  bij de praktijk de Ligne, de Biesbosch, Dokters &Co, Onder de Toren, De Hoek of Praktijk Zorg aan het Park?

Uw behandeling wordt dan betaald vanuit het samenwerkingsproject Zorroo (ZORg ondersteuning Oosterhout en Omgeving). U heeft geen eigen risico en geen eigen kosten. U kunt hier het inschrijfformulier vinden en de algemene informatie over de praktijk. (idem in PDF formaat)

Een digitale verwijzing van uw huisarts is nodig om de behandeling te kunnen starten. Alleen als u te laat afzegt, dan krijgt u wel een factuur. U betaalt dan voor de voor u gereserveerde tijd. Het tarief voor een enkele no-show-afspraak’ is 95€. Zie ook www.pratenendoen.nl/afzegregeling/

Bent u patiënt bij de praktijk Heitmann (Lage Zwaluwe) ?

 • U heeft, als er sprake is van een psychische stoornis, recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar.  U heeft per kalenderjaar een eigen risico van 385 euro. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar voor de voorwaarden. Soms krijgt u alles terug, soms maar 60%.
 • U betaalt de rekening direct aan mij, en kunt deze dan indienen bij uw zorgverzekeraar. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. De tarieven zijn vastgesteld door de NZa, Nederlandse zorgautoriteit (zie hieronder).
 • U kunt hier het inschrijfformulier vinden en de algemene informatie over de praktijk. (idem in PDF formaat).

Tarieven

 • De tarieven zijn – volgens het Zorgprestatiemodel – vastgesteld door de Nza, en zijn afhankelijk van hoe lang het consult plaats vindt en het type consult (behandeling of diagnostiek). In mijn praktijk maak ik meestal afspraken van 45 minuten, en voor EMDR vaak afspraken van 90 minuten. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd. Uitgangspunt is de ingeplande tijd (planning=realisatie). Loopt een afspraak uit naar bv. 60 minuten, dan betaalt u 60 minuten. Is een afspraak maar 30 minuten, dan betaalt u voor 30 minuten. Dit met een afronding op 15 minuten. Alle tarieven zijn te vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/
 • Het tarief voor een consult behandeling van 45 minuten is 135,89 €.
 • Het tarief voor gesprek van 45 minuten waar diagnostiek plaats vindt, zoals het intakegesprek is 159,70 €.
  Als er geen sprake is van een psychische stoornis, dan ontvangt u een factuur voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg’.
 • Het tarief is 131,82 € voor een enkel consult. Het eerste gesprek is diagnostiek, daarin wordt bekeken welke zorg nodig is. Dit consult ‘diagnostiek’ valt wel weer onder verzekerde zorg.
 • U kunt hier het inschrijfformulier vinden en de algemene informatie over de praktijk. (idem in PDF formaat).
 • De tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse zorgautoriteit).Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende consulten.

Voor een te laat afgezegd consult wordt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Het tarief voor een enkele no-show-afspraak’ is 95€. Zie ook www.pratenendoen.nl/afzegregeling/

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

 • U heeft, als er sprake is van een psychische stoornis, ALTIJD recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar.  Hoeveel dat is, is afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars willen dat u vooraf een machtiging aanvraagt voor uw behandeling. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Zie hier voor een overzicht .  U heeft per kalenderjaar een eigen risico van 385 euro. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.
 • Hieronder het overzicht gemaakt door Contractvrije psycholoog
 • 2024-Zorgverzekeraars-Vergoeding-Vrijgevestigde-Zorgaanbieders-in-Zorgprestatiemodel-2024-Contractvrije-Psycholoog
 • U kunt zelf ook de tarieven opzoeken in de tarievenzoeker van de NZa, Nederlandse zorgautoriteit.
 • In de tarievenzoeker kiest u dan het volgende:
  • –> Individuele consulten
  • Setting –> Ambulant Kwaliteitsstatuut II.
  • Beroepscategorie –> Gezondheidszorgpsycholoog
  • Consulttype: voor een intakegesprek –> Diagnostiek. Voor een vervolgafspraak zonder diagnostiek –> Behandeling
  • Tijdsduur: is meestal 45 minuten, of een dubbele afspraak 90 minuten
  • Financieringsstroom: –> GGZ

Zorgvraagtypering

Zorgverzekeraars werken met zorgvraagtypering. Dat houdt in dat ik verplicht ben om met u een vragenlijst (HONOS) door te nemen om te bepalen welk zorgvraagtype bij u van toepassing is.  Daar is veel om te doen geweest vanwege uw privacy, dit moet nl. dan ook op uw factuur.  Wilt u uw privacy behouden, dan kunt u een privacyverklaring invullen. Een aantal gegevens over u zullen dan niet aan de zorgverzekering doorgegeven gaan worden.

Op de factuur ben ik verplicht het Basis-GGZ profiel in te vullen

De NZA stelt verplicht om informatie over u op de factuur te zetten. Met een privacyverklaring hoeft dat niet

De GZ-psycholoog is meestal voor de behandeling voor het Zorgvraagtypering 1 t/m 4 (en ook wel 5).Een Klinisch (neuro) psycholoog/ psychotherapeut behandelt vooral Zorgvraagtypering 5/6 t/m 8