Previous Image
Next Image

info heading

info content


Tweede behandeltraject

Een tweede behandeltraject binnen een jaar nadat u een eerste traject in de Bais GGZ heeft gehad, kan alleen als er sprake is van een onverwachte nieuwe zorgvraag. Zie hieronder de tekst van de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit.

In de NZa regelgeving (BR/REG-18120 en NR/REG-1804) staat beschreven dat een prestatie
generalistische basis ggz (gb-ggz) het geheel van activiteiten is (behandeltraject) op basis van een
afzonderlijk patiëntprofiel, zijnde een weergave van de zorgvraagzwaarte van de patiënt.i De
registratie van een (integraal) behandeltraject start in feite op het moment dat een patiënt zich met
een nieuwe zorgvraag meldt, op grond waarvan het profiel en de zorgvraagzwaarte worden
vastgesteld. Conform deze regelgeving mag er dus uitsluitend (binnen 365 dagen) een volgende,
seriële prestatie in rekening gebracht worden als sprake is van een nieuwe zorgvraag.
Een nieuwe zorgvraag wordt bij een patiënt waarvoor minder dan 365 dagen geleden al een gb-ggz
prestatie is geopend als volgt gedefinieerd:
Er is sprake van een nieuwe zorgvraag als de behandeling van de patiënt is beëindigd en de
patiënt onverwacht (voor zowel voor patiënt als behandelaar) terugkomt met de reeds
bekende problematiek (terugval) of andere problematiek.

https://lvvp.info/wp-content/uploads/2019/11/68925397_4986699_seri%C3%ABle_prestaties_bGGZ_v6_-_schoon.pdf