Previous Image
Next Image

info heading

info content


Uw dossier

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in mijn administratie moeten staan, worden geregistreerd volgend de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan, Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet u dat schriftelijk kenbaar maken.

U kunt altijd om inzage of een kopie van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding. Bent u samen met een partner cliƫnt bij onze praktijk en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beiden toestemming voor geven.

Voor inzage in of een kopie van het dossier van een minderjarige gelden speciale regels: is het kind jonger dan veertien jaar dan hebben de ouders recht op inzage of een kopie. Is het kind tussen de veertien en zestien jaar, dan hebben ouders alleen inzagerecht en recht op een kopie na schriftelijke toestemming van het kind. Is het kind zestien jaar of ouder dan hebben ouders geen recht op inzage en geen recht op een kopie, ook niet na toestemming van het kind. Wij verstrekken uiteraard wel een kopie aan het kind zelf als hij of zij dat wil.