Previous Image
Next Image

info heading

info content


Vergoedingsmogelijkheden coaching

Als de kosten van uw behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden, en er is sprake van een coachingstraject, dan kunt u wellicht één van de volgende mogelijkheden onderzoeken om toch de kosten van het traject vergoed te krijgen.

1: Coaching opgenomen in uw CAO
Vakbonden en werkgevers (in o.a. de bankensector) zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. De kans is aanwezig dat in uw CAO een coachbudget is opgenomen. Het meest voorkomende bedrag is 500,- per jaar. U kunt je CAO online vinden of bij uw HR manager opvragen.

2: Vergoeding via uw werkgever
Coaching is zeer goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door managers! Het kan zijn dat uw werkgever een budget heeft waaruit uw traject betaald kan worden. Informeer bij , via de afdeling personeelszaken (HR) of uw manager.

 4: Belastingaftrek voor ondernemers
Coaching voor zelfstandige ondernemers is aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. De BTW kan teruggevraagd worden.

5: Belastingaftrek voor particulieren
In bepaalde gevallen kunnen kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding afgetrokken worden van de belasting. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. De uitgaven moeten gericht zijn op uw (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht én het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan 250 euro. De belastingdienst kan u over de voorwaarden informeren.

6: Aanvullende Zorgverzekering
Informeer bij uw zorgverzekeraar of het coachingstraject vanuit uw aanvullende polis betaald kan worden. Vraag na of het via de post ‘alternatieve geneeswijzen’ kan vallen.

7: Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Mocht u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en het coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is dan is het de moeite waard bij uw verzekering te informeren of de kosten vergoed kunnen worden.

8: Wanneer u een UWV uitkering ontvangt
De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie processen. Bespreek met uw UVW coach, of dat voor u mogelijk is.