Previous Image
Next Image

info heading

info content


Zorgvraagtypen 2022

Vanaf 2022 komt er een ander bekostingskader. Er gaat gewerkt worden met een zorgvraagtype

Stap 1: HONOS invullenhttps://zorgprestatiemodel.nza.nl/

 

Stap 2: Zorgvraagtype bepalen

De verschillende zorgvraagtypes uitgelegd

Beschrijving-Zorgvraagtypen-juli-2021

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/07/Beschrijving-Zorgvraagtypen-juli-2021.pdf

In de basis GGZ wordt gewerkt met het zorgtype in de categorie X. Afhankelijk van de uitkomsten in de HONOS kan er een zorgvraagtype vastgesteld worden. Deze komt dan ook op uw factuur. In de evaluatie moet de HONOS weer ingevuld worden om te kijken of het zorgvraagtype nog past. Vanaf 2024 zal de bekostiging aan de zorgvraagtypering gekoppeld worden. Dat is in 2022 en 2023 nog niet zo.

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/07/Handleiding-Zorgvraagtypering-juli-2021.pdf

Handleiding-Zorgvraagtypering-juli-2021

 

Op deze pagina worden de te maken stappen ook uitgelegd; https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_655918_22/

 

Stap 3: Bekostiging

U gaat zelf een factuur krijgen voor de zorg die u gehad heeft. Op de factuur wordt het zorgvraagtype vermeld worden. De tarieven worden berekend naar aanleiding van de daadwerkelijke tijd die besteed is aan diagnostiek, behandeling en overleg met andere zorgverleners. In 2022 is het eigen risico van 385 € weer van toepassing

Op deze link staan de tarieven die in rekening gebracht kunnen worden. https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ 

De vrijgevestigde GZ-psycholoog BIG valt onder Kwaliteitsstatuut II,

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz

Hieronder vindt u alle tarieven die gedeclareerd kunnen worden.

2022-tarieven-zorgvraagtypes

Ook te downloaden in een Excel sheet Bijlage 1 bij Prestaties en tarieven ggz en fz – TB-REG 22619-03

Disclaimer: omdat er veel veranderingen nog kunnen plaatsvinden wordt voor de juistheid van deze informatie verwezen naar de website over het zorgprestatiemodel (ZPM)